Sejarah Mac OS

24/04/2009 21:07

Ada berbagai pandangan dan bagaimana Macintosh dibangun di mana ide asli dimulai. Meskipun hubungan antara Macintosh dan proyek di Xerox PARC Alto telah luas diperkatakan dalam rekod sejarah, awal Sketchpad oleh Ivan Sutherland dalam dan Sistem Talian (On-Line System) oleh Doug Engelbart tidak kurang pentingnya. Lihat Sejarah GUI, dan Apple v. Microsoft.

Apple sengaja merendahkan kewujudan sistem pengoperasi pada awal kemunculan Macintosh untuk menjadikan Macintosh kelihatan lebih ramah pengguna dan membezakannya daripada sistem lain seperti MS-DOS, yang digambarkan sebagai ajaib (batin) dan teknis mencabar. Apple Macintosh menginginkan sebuah sistem yang dijelaskan sebagai "terus berfungsi" apabila anda menghidupkannya.
Versi

Sistem Operasi Macintosh pada awalnya dikenal sebagai Sistem, seperti "Sistem 6.0.7" atau "Sistem 7". Pada awalnya, yang juga dikenal sebagai Kotak Perkakasan "Toolbox" mengandung satu set rutin piawaian yang boleh digunakan untuk menggantikan perkakasan link ke komputer itu sendiri.

Pengabstrakan ini membenarkan aplikasi Mac ditulis untuk satu generasi sistem digunakan pada generasi berikutnya, sebagai contoh: dari Mac Plus kepada Mac II, kepada Powerbook, Power Macintosh. Pada awalnya Apple sengaja mengaburkan kewujudan sistem operasi ini bagi membezakan Mac daripada sistem lain seperti MS-DOS, yang digambarkan sebagai lebih sukar digunakan berbanding Mac. Istilah-istilah seperti "sistem" dan "kotak perkakasan (the Toolbox)" merupakan cara mudah untuk merujuk kepada perkhidmatan sistem operasi Macintosh dan API agar menghindari penggunaan istilah-istilah teknis (technical jargon). Sehingga kemunculan era sistem G3 (yang dikenal sebagai mesin "dunia baru"), bagian dari sistem disimpan dalam ROM fizikal pada papan utama, dan komponen sistem pada cakera yang menambah, mengesampingkan (menimpa) atau memperbaiki rutin ROM . Tujuannya adalah untuk mengelakkan penggunaan terlalu banyak ruang simpanan dalam cakera keras terbatas untuk sistem sokongan, kerana komputer Mac yang terawal tidak mempunyai cakera keras. Sebenarnya hanya satu model yang dapat menjalankan Mac (bootable) menggunakan ROM saja, Mac Klasik 1991 model.

—————

Back